Smolders AGRO advies

Onze diensten

Smolders AGRO Advies biedt een grote diversiteit aan producten die uw bedrijfsvoering kunnen optimaliseren. Smolders AGRO Advies werkt graag met u samen bij het grijpen van de kansen die de branche u als ondernemer biedt.

Onze diensten

Wet & regelgeving

De mestwetgeving is sinds het in 2006 ingevoerde stelsel van gebruiksnormen erg complex geworden. Veel ondernemers zien door de steeds wijzigende gebruiksnormen door de bomen het bos niet meer. Het vraagt specialistische kennis voor het berekenen van onder meer de bedrijfsspecifieke excretie voor graasdieren en voor het opstellen van een stalbalans voor bedrijven met staldieren.

In het nieuwe mestbeleid hoeft de ondernemer naar Dienst Regelingen alleen nog maar de mestvoorraad door te geven. De onderliggende administratie moet echter wel in orde zijn en bij een administratief onderzoek of AID-controle snel voor handen zijn.

Smolders AGRO Advies maakt gebruik van het programma “CHECK” om te komen tot een inzichtelijke en uniforme mestadministratie. Dit rekenprogramma gecombineerd met onze ruime kennis en jarenlange ervaring op het gebied van mestwetgeving heeft ondernemers vele euro’s aan mestafzet bespaard en/of opgeleverd. Naast de wettelijke verplichtingen wordt door het opstellen van een bemestingsplan ook gestreefd naar een goede bodemvruchtbaarheid. 

Wat kunnen we voor u betekenen?