Smolders AGRO advies

Onze diensten

Smolders AGRO Advies biedt een grote diversiteit aan producten die uw bedrijfsvoering kunnen optimaliseren. Smolders AGRO Advies werkt graag met u samen bij het grijpen van de kansen die de branche u als ondernemer biedt.

Financieel advies

Bedrijfsanalyse
Bij bedrijfsbeslissingen speelt de financiële haalbaarheid van investeringen vaak een cruciale rol. Of dit nu is bij een bedrijfsovername, groeiplannen of bij een bedrijfsbeëindiging, een goed plan vormt de basis. Met een bedrijfsanalyse krijgt u een helder overzicht van de technische en economische resultaten van uw bedrijf. Daarbij komt onder andere uw kostprijs, uw break-even melkprijs en uw voerkosten aan bod. Samen met Smolders AGRO Advies brengt u in kaart, waar de mogelijkheden en de eventuele knelpunten liggen om uw doelstellingen te bereiken. Ook vergelijken we uw cijfers met die van andere melkveebedrijven.

De voordelen:

  1. Overzicht en inzicht in uw kengetallen
  2. Uw kengetallen vergeleken met andere melkveebedrijven
  3. Direct zicht op uw optimalisatiemogelijkheden

Bedrijfsplan
De bedrijfsanalyse vertelt u wat de kracht is van uw bedrijf en waar u nog aandacht aan kunt besteden. Dit kan worden omgezet in een voor uw bedrijf concreet plan van aanpak. U creëert daarmee een goede basis om slagvaardiger door te groeien.  Na het maken van het plan wordt dit financieel getoetst op haalbaarheid. Aan de hand van een investerings- en financieringsplan wordt een rentabiliteits- en liquiditeitsberekening gemaakt. Uiteraard wordt hierbij ook rekening gehouden met fiscale aspecten. Naast een goede basis voor uw beslissingen is een dergelijk plan tevens de basis voor het voeren van gesprekken met de bank om tot een financiering te komen.

Door de gedegen kennis van de agrarische sector, en de ervaring die aanwezig is, zijn de adviseurs van Smolders AGRO Advies in staat voor elke situatie een passend plan te maken. Op die manier kunt u uw doelen bereiken! 

Wet & regelgeving

De mestwetgeving is sinds het in 2006 ingevoerde stelsel van gebruiksnormen erg complex geworden. Veel ondernemers zien door de steeds wijzigende gebruiksnormen door de bomen het bos niet meer. Het vraagt specialistische kennis voor het berekenen van onder meer de bedrijfsspecifieke excretie voor graasdieren en voor het opstellen van een stalbalans voor bedrijven met staldieren.

In het nieuwe mestbeleid hoeft de ondernemer naar Dienst Regelingen alleen nog maar de mestvoorraad door te geven. De onderliggende administratie moet echter wel in orde zijn en bij een administratief onderzoek of AID-controle snel voor handen zijn.

Smolders AGRO Advies maakt gebruik van het programma “CHECK” om te komen tot een inzichtelijke en uniforme mestadministratie. Dit rekenprogramma gecombineerd met onze ruime kennis en jarenlange ervaring op het gebied van mestwetgeving heeft ondernemers vele euro’s aan mestafzet bespaard en/of opgeleverd. Naast de wettelijke verplichtingen wordt door het opstellen van een bemestingsplan ook gestreefd naar een goede bodemvruchtbaarheid. 

Subsidies

De Nederlandse agrarische sector loopt internationaal voorop. Om deze positie te blijven behouden is de sector constant op zoek naar nieuwe producten en processen. Innoveren betekent vooroplopen en vaak risico’s nemen. Om deze nieuwe ontwikkelingen te stimuleren of te ondersteunen, zijn tal van subsidies van toepassing.

Subsidie advies van Smolders AGRO Advies helpt u gebruik te maken van deze subsidiemogelijkheden. Niet alleen het indienen van een subsidieaanvraag is van belang. Ook een goede begeleiding bij het signaleren van subsidievormen waarvoor u in aanmerking kunt komen en het (mogelijk achteraf) voldoen aan de subsidievoorwaarden zijn essentieel.

Smolders AGRO Advies werkt graag met u samen bij het grijpen van de kansen die het Nederlandse en Europese subsidiebeleid biedt, door middel van:

  1. Een grondige inventarisatie van uw plannen, nu en in de toekomst
  2. Een analyse van de haalbaarheid van de ondersteuning door middel van subsidies
  3. Het in kaart brengen van de regeling(en) die in uw situatie van toepassing is/zijn
  4. Het voorbereiden en verzorgen van de subsidieaanvraag
  5. De inrichting van de financiële verslaglegging en de volledige administratieve afhandeling.

Wat kunnen we voor u betekenen?