Smolders AGRO advies

Onze diensten

Smolders AGRO Advies biedt een grote diversiteit aan producten die uw bedrijfsvoering kunnen optimaliseren. Smolders AGRO Advies werkt graag met u samen bij het grijpen van de kansen die de branche u als ondernemer biedt.

Onze diensten

Financieel advies

Bedrijfsanalyse
Bij bedrijfsbeslissingen speelt de financiële haalbaarheid van investeringen vaak een cruciale rol. Of dit nu is bij een bedrijfsovername, groeiplannen of bij een bedrijfsbeëindiging, een goed plan vormt de basis. Met een bedrijfsanalyse krijgt u een helder overzicht van de technische en economische resultaten van uw bedrijf. Daarbij komt onder andere uw kostprijs, uw break-even melkprijs en uw voerkosten aan bod. Samen met Smolders AGRO Advies brengt u in kaart, waar de mogelijkheden en de eventuele knelpunten liggen om uw doelstellingen te bereiken. Ook vergelijken we uw cijfers met die van andere melkveebedrijven.

De voordelen:

  1. Overzicht en inzicht in uw kengetallen
  2. Uw kengetallen vergeleken met andere melkveebedrijven
  3. Direct zicht op uw optimalisatiemogelijkheden

Bedrijfsplan
De bedrijfsanalyse vertelt u wat de kracht is van uw bedrijf en waar u nog aandacht aan kunt besteden. Dit kan worden omgezet in een voor uw bedrijf concreet plan van aanpak. U creëert daarmee een goede basis om slagvaardiger door te groeien.  Na het maken van het plan wordt dit financieel getoetst op haalbaarheid. Aan de hand van een investerings- en financieringsplan wordt een rentabiliteits- en liquiditeitsberekening gemaakt. Uiteraard wordt hierbij ook rekening gehouden met fiscale aspecten. Naast een goede basis voor uw beslissingen is een dergelijk plan tevens de basis voor het voeren van gesprekken met de bank om tot een financiering te komen.

Door de gedegen kennis van de agrarische sector, en de ervaring die aanwezig is, zijn de adviseurs van Smolders AGRO Advies in staat voor elke situatie een passend plan te maken. Op die manier kunt u uw doelen bereiken! 

Wat kunnen we voor u betekenen?